Szakmai Elit díj háttere, célja, feladatai

SZAKMAI ELIT DÍJ HÁTTERE, CÉLJA, FELADATAI:
 
Szakmai Elit díjátadó gála kiemelt rendezvénye a Menedzserek, Topvállalkozások, - Civil és Szakmai szervezeteknek. Szakmai Elit szelleméhez itt társul  a művészet, a közélet, a pedagógia, a sport, a felnövekvő új generációk, kiemelkedő szaktekintélyek, üzletemberek, szakmák kiválóságainak maradandó életműve. 

A Szakmai Elit céljai megvalósítása érdekében különösen az alábbi feladatokat látja el:
 • Felhívni a szakmai kiválóságok elismertségének és presztízsének fontosságára.
 • Segíteni, hogy a nők a tudásukkal a sajátos női értékekkel hozzájárulhassanak a szervezetek és a társadalom sikeres működéséhez mind az üzleti, tudományos és non-profit szférába.
 • Felhívni a figyelmet a művész és kézműves tudás fontosságára a hagyományőrzés szempontjából.
 • Kiváló minőségű hazai termékek népszerűsítése - szakmai hírnevének és társadalmi megbecsültségének újrateremtésére, védelmére és képviseletére.
 • Szakmai konferenciák, partnertalálkozók, rendezvények megrendezése.
 • Kulturális, sport és szabadidő programok szervezése.
 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység.
 • A természetvédelem, a környezet megóvása, a környezettudatos életmód népszerűsítése.
 • Közösségi kulturális hagyományaink, értékeink gyűjtése, megismerése, ápolása és továbbadása.
 • Magyar értékek pártfogóinak, segítőinek, szimpatizánsainak összefogása.
A Klub elsődleges feladata, hogy kizárólagos közösséget biztosítson a tagok számára, ez a feladat és előny a Klubtagságban nyilvánul meg
 
IRÁNYELVEK:
 • A Szakmai Elit Klub munkamódszere a pozitív hozzáállású együttműködés a köz-, az üzleti- és a civilszféra legszélesebb körével.
 • Tagjai szakértői tevékenységének szervezésével és innovációs feladatok megoldásában vesznek részt.
 • Szakmai rendezvényeket, konferenciákat, szemináriumokat, előadásokat, vitákat, szakmai klubfoglalkozásokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat szervez és mindenről rendszeres írásbeli tájékoztatást ad.
 • Egyes események lehetnek zártkörűek, csak tagok által látogathatók, mások pedig Klubtagok által rendezett nyilvános események.
 • Szakmai Elit kapcsolatot tart – közös célokat megfogalmazó – más szakmai közösségekkel.
 • Szakmai Elit Klub csak olyan támogatást fogad el, amely nem veszélyezteti tevékenységét függetlenségét, alaposságát és objektivitását.
A Szakmai Elit céljait az alábbi tevékenységekkel kívánja megvalósítani:

- Fórumokat, egyéb rendezvényeket és konferenciákat szervez.
- Egészségnevelési, felvilágosító napok szervezése, a lakosság széles körének igénybevételével nyitott tanácsadók, szakmai műhelyek működtetése, karitatív teendők ellátása.
- Információs rendszer, honlap működtetése, szakmai megbízási lehetőségek felkutatása, nyilvántartása és közvetítése a tagok számára.