A díj odaítélésének szempontjai

KIK JELÖLHETŐK A SZAKMAI ELIT DÍJRA?

Az adott esztendő során megtapasztalt, szakma által is elismert, különleges emberi és szakmai teljesítmények elismerését célozza.

Szakmai Elit díjra a jelölés kizárólag szakmai szempontok alapján történik, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet.

A Szakmai Elit átadandó díjak adományozására „bármely személy, illetve közösség javaslatot tehet.

A díjazottak kiválasztásában a független szakmai bizottság mellett fontos szerepet kap a reprezentatív közvéleménykutatásállampolgári javaslatok, statisztika adatok, vásárlók véleménye, szakmai kamarák és szövetségek ajánlása, a vezetők által kijelölt személyek. Végső döntés az ő körükben végzett felmérés eredményét is tükrözi.

Információs böngésző:

Forrás megnevezése: http://www.kontiria.hu Szja számok pdf bővebben… →

A folyamat lépései: 

-        A jelöltek formai ellenőrzése, befogadása, előterjesztés az elnökség számára.

-        Jelöltek szakmai értékelése és rangsorolása

-        A meghatározott díjakra vonatkozó javaslatokat – az előzetes véleményének figyelembevételével - a Szakmai Elit tulajdonosai terjesztik elő az elnökség számára.

-       A szakmai vonalon az egyes osztályok legjobbjainak személyéről a szakmai bizottság nyílt szavazással dönt, szavazategyenlőség esetén pedig megegyezéssel.

-        Díjak kiosztása

A Szakmai Elit Elnökség a díjak odaítéléséről szóló döntésének meghozatala kapcsán indokolt esetben a működési szabályzatban meghatározott egyes díjak adományozását megtagadhatja, illetve dönthet annak a meghatározott keretszámnál kevesebb személy részére történő adományozásról.

A Szakmai Elit Elnökség az egyes díjak odaítélésekor dönthet úgy, hogy a díjat megosztva adományozza több személynek. Ebben az esetben értelemszerűen a díjjal járó emléklapot a megosztott díjat elnyerő személyek valamennyien megkapják.

A díjazott az adományozásról emléklapot kap.

Posztumusz díj esetében a kitüntető díjat – az emléklapot házastársának - illetve elhalálozása esetén törvényes örököseinek - kell átadni.

A kitüntető díjakat - az emléklapot - a Szakmai Elit tulajdonosa vagy személyes megbízottjai adják. 

Díjak átadására minden évben ünnepélyes gálavacsorán kerül kihirdetésre szakmai indokolás ismertetésével.

Szakmai Elit díjnak mindig is fontos eleme volt a nyilvánosság, ezért a díj csak kizárólagosan a rendezvényen vehető át!

A díj odaítélésének szempontjai:

- Olyan magatartás tanúsítása, mely minden ember számára példamutató és követendő

- Az innovatív és újító szellemiség képviselése

- Új módszerek, és programokat kidolgozása és megvalósítása

- A jelölt széleskörű szakmai és emberi elismertsége

- A jelölt szerepvállalása a jövő generációja képzésében és tudatformálásában

Értékelési szempontrendszer

A vállalkozás vagy a díjra jelölt személy nem szerepel - hatósági feketelistákon (fogyasztóvédelem, NAV, stb.) - Békéltető Testület által elmarasztalt vállalkozások között. A vállalkozás nem áll - csődeljárás, - felszámolás vagy - végelszámolás alatt.

Kutatási és elemzési módszerek

Statisztikai adatgyűjtési módok

          Elsődleges adatgyűjtés

Vállalati jelentések, mérlegek, kormányzati ill. egyéb szervezeti dokumentumok, a KSH által kiadott statisz-tikák.

          Másodlagos adatgyűjtés

          Mások által gyűjtött, elemzett, publikált adatok

          (pl.: szakkönyvekben, cikkekben, tanulmányokban)

Szükséges elemzés

-        Marketing stratégia és marketing terv vizsgálat - Cégbemutató prezentáció Díjnyertes esettanulmányok – Publikációk - Sikertörténetek

-        Reklámkampány, marketing kampány, Online jelenlét és online kommunikáció analízis, Közösségi média marketing vizsgálat

-        Weboldal statisztika kiértékelés

Google Analytics

Honlap látogatottság – hányan néznek meg egy weboldalt? Miért olyan fontos a honlap látogatottság ismerete? Azért mert marketing stratégiai alapadat lehet belőle megfelelő elemzés után.

-        Szájreklám (word-of-mouth)

-        Beszámolók, Számviteli irányelvek, Pénzügyi teljesítmény,

A Szakmai Elit rendszere beérkezett adatokat értékeli, különösképpen az alábbiakat: forrásteremtésre vonatkozó adatok, korábbi befektetések minősége, az előző 1-3 év piaci teljesítménye

-        Társadalmi felelősségvállalása

-        Személyes értékek - Példamutatás a munkában és a magánéletben

Az elbíráláskor olyan tényezőket is figyelembe veszünk, mint a Reputáció: Milyen a termék hírneve a fogyasztók és a szakemberek körében? Innovativitás: Az adott márka a termékek vagy szolgáltatások fejlesztésében, a szervezet kialakításában, vagy a marketing és értékesítési munkában milyen kreativitást mutat? Piaci újítás, egyedi marketing stratégia, egyedi értékesítési csatorna, kommunikáció. Reputáció – Milyen díjat, elismerést kapott a márka az elmúlt években? Rendelkezik-e a márka tanúsítványokkal? Tradíció - Hány éve van jelen a magyar piacon a márka?