Klubtagság

Szakmai Elit Klubhoz való csatlakozás

CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI
A Klub tagja lehet minden olyan természetes személy, aki:
  • Klub céljaival és tevékenységével egyetért,
  • A Klub szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el
  • Tizennyolcadik életévét betöltötte.
  • Jelentkezés áttekintése: A Minősítő bizottság megvizsgálja a jelentkezését, ellenőrzi a referenciáit, és amennyiben a tagsági követelményeknek megfelel, ezt követően a bizottság javaslatot tesz az Elnökségnek a felvételre.


 
  • Klubtagság elfogadása: A Klub kizárólagos, és csak olyan tagokat fogad, akik megfelelnek a klubnak. A Klub komolyan veszi a jelentkezési folyamatot, de semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a tagok egyéni cselekedeteiért. Minden tag saját maga felelős a saját döntéseiért és tetteiért.
  • A tagságának jóváhagyását követően Belépési nyilatkozatot tesz írásban (aláírásával), és ebben vállalja, hogy a Klub céljainak megvalósítását tevékenységével támogatja, és eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének,
  • Klubtagként megjelöli a Klubba azon szakmai szervezeti egységeit, munkahelyi vagy területi csoportját, amelyek érdeklődési körébe tartoznak, és ezek közül kijelöli azt a szervezeti egységet (regisztráló szervezet), ahol szavazati jogát gyakorolni kívánja.
Minden Klubtag a nyilvántartásba vétel során kap egy egyedi regisztrációs számot, s e szám alatt végzi majd működését a Klubban.
A tagság jóváhagyását követően a tagok tagdíjat kötelesek fizetni.
 
TAGSÁGI FOLYAMAT
A Szakmai Elit tagsághoz legalább két, jó minősítésű tag támogatására van szükség.
Az új Klubtagok meghívása a Klubvezetés személyes meghívására vagy a Klubkártya birtokosainak javaslatára történik.
A klubhoz való csatlakozáshoz jelentkezhet www.szakmaielit.hu honlapunkon, személyesen a nemethnemilona@t-online.hu email-címen vagy a 06 30 216 3109 telefonszámon. Megvizsgáljuk a jelentkezését és felvesszük Önnel a kapcsolatot.