Igazgatóság

A Szakmai Elit Klub szervezete, működése

MENEDZSMENT KÖZPONT
IGAZGATÓSÁG:
 • Tulajdonosok
 • Elnökség
 • Szakmai bizottság
 • Minősítő bizottság

Szakmai Elit Alapítók,tulajdonosok

Némethné Máté Ilona
Németh Imre

Szakmai Elit díjátadó"  szakmai bizottság megbízott elnöke:


Dr. Csabai Zsolt Phd kutató orvos, termékfejlesztőSzakmai Elit díjátadó"  szakmai bizottság alelnöke:

Varga Jenő pedagógus, sportfeltaláló
 Év Szakembere* 2013 Díj Arany Csillag fokozat tulajdonosaPásti József igazgató - okl. történelem népművelés sz. tanár tanügyigazgatási - és kulturális szakértő- újságíró, - Magyar Kultúra Lovagja, ÉV EMBERE 2019 díjasKuzma Ádám Mr. Fitness Model Világbajnok, személyi edző,
 mentáltréner CoachKuzma Training  Szakmai Elit Ezüst csillagA díjátadó céljainak elérésében, működési feltételeinek megteremtésében kimagasló érdemeket szerzett személyek tiszteletbeli díjátadóként választhatók. 

Babati Zoltán ügyvezető igazgató

Babati és Társa Kft. Körmend - Vágóállat-és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács volt elnöke

TOP 50 FMCG SzakemberPammer István Európai Borlovagrend magyarországi Konzulátusának elnöke


 
ÜZLETI KÖZÖSSÉGEK, CSOPORTOK:
 • Marketing és kommunikáció csoport
 • Instruktori csoport
 • Kultúra csoport
 • Szabadidő és természetjáró csoport
 • Sport csoport
 • Ipari csoport
 • Kereskedelmi csoport
 • Kézműipari csoport
 • Üzletépítés csoport
 • Táplálkozás - életmód csoport
 • Szépség - modell csoport
 • Stílus és divat csoport
 • Szolgáltatási csoport
 
SZERVEZETI EGYSÉGEK:
 • Márkanagykövetek
 • Szaktanácsadók
 • Üzleti menedzserek
TERÜLETI SZERVEZŐDÉSEK:
 • Területi Márkanagykövetek
 • Klub Elnökség
 • Klubtagok
KLUBHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉNEK ÉS CÉGEK
 • Kedvezményt Adó Partnerek
 • Pártoló Tagok
 • Pártoló Cégek
Szakmai Elit klubban az Igazgatóság működése

IGAZGATÓSÁG FELÉPÍTÉSE
 • Elnökség: döntéshozatal
 • Szakmai bizottság: díjra javasolhat, szakmai kapcsolattartás
 • Minősítő bizottság: tagsággal kapcsolatos ügyek
Az Igazgatóság tagság létrejötte:
 • Létrejön megbízással, kinevezéssel
 • Időtartama 1 évre szól
 • Az Igazgatóság tagjai tisztségükben újraválaszthatók
Az Igazgatóság tagság megszűnik:
 • a megbízás lejártával
 • lemondással
 • visszahívással
 • elhalálozással
 • kizárással
 • az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 • az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI
 • Az elnökség legalább 5, legfeljebb 7 tagú. Elnökség tagjait a Szakmai Elit tulajdonosa választja ki.
 • Szakmai Elit Tulajdonosai ennek keretében kinevezi az Elnökséget /1 fő Elnököt, 2 fő Alelnököt. 2 fő Bizottsági Tagot! 
 • Szakmai Elit képviseletét a Szakmai Elit Tulajdonosai, akadályoztatás esetén a Szakmai Elit Elnöke, Alelnökei látják el.
 • Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi munkában látják el.
Szakmai Elit Elnökének feladata:
 • Vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, képviseli a díjátadót.
 • Kidolgozza, illetve kidolgoztatja a Klubok és Díjátadó fejlesztési tervét.
 • Jóváhagyja a Díjátadó éves programját.
 • Javaslatot tesz az átadandó díjak adományozására
 • Intézkedik és dönt a Szakmai Elit tulajdonos vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.
Szakmai Elit Alelnökének feladata:
 • A Klub és Díjátadó alapszabálya szerinti célok elérését segítő támogatók megnyerése.
 • Meglevő támogatókkal kapcsolatok ápolása.
 • Felügyeli és segíti a Klubok és Díjátadó működését.
 • Az Elnökség határozatának megfelelően gyakorolja az Elnök foglalkoztatásából fakadó operatív munkáltatói intézkedéseket és döntéseket, valamint gyakorolja a tevékenység végzésével kapcsolatos ellenőrzési jogot.
Szakmai Elit Bizottsági tag feladata:
 • Szakmai Elit Elnökségének kezdeményezésére Klubok és díjátadó kérdésekben szakmai véleményt nyilvánít.
 • Javaslatot tesz az átadandó díjak adományozására
Az Elnökség ülései nyilvánosak, azonban az Elnökség indokolt esetben – különösen üzleti titok, személyiségi jogvédelem esetén – attól eltérően is rendelkezhet.
Az Elnökség az eredményes, hatékony munka érdekében feladatai ellátására szakmai bizottságokat hozhat létre, vagy referenseket bízhat meg, határozott időre egy bizonyos feladat elvégzésére.

Az Elnökség működése
 • Szakmai Elit ülésének és Díjátadó ülésének összehívása, vezetése és tanácskozási rendje
 • Szakmai Elit Elnökség ülését és Díjátadó ülését Szakmai Elit Tulajdonosai hívják össze.
 • Szakmai Elit Elnökség ülésére és Díjátadó ülésére meg kell hívni a 1 fő Szakmai Elit Elnököt, 2 fő Szakmai Elit Alelnököt. 2 fő Szakmai Elit Bizottsági tagot.
 • Szakmai Elit Elnökségének az ülés és a Díjátadó ülés időpontját azt megelőzően 15 nappal kell kiértesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a napirendi pontokat.
SZAKMAI BIZOTTSÁG
 • Szakmai Bizottság legalább 5, legfeljebb 20 tagú
 • Szervezeti Egységek összefogásában tevékenykedik
 • Díjra javasolhat.
 • Fő tevékenysége a szakmai kapcsolattartás a csoportok és Klubok között
 • A Szakmai Bizottság tagjai tisztségüket társadalmi munkában látják el.
 
MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
 • Minősítő Bizottság legalább 5, legfeljebb 7 tagú
 • A Klubtagok, a Pártoló Tagok és Cégek, a Kedvezményt Adó Partnerek jelentkezését megvizsgálja, ellenőrzi a referenciáit.
 • Amennyiben a Klubtagjelölt a tagsági követelményeknek megfelel, ezt követően a bizottság javaslatot tesz az Elnökségnek a felvételre.
 • Klubtagsággal kapcsolatos ügyeket intézi
 • Feladata a Klubdíjak beérkezésének és a Klubtagság érvényességének figyelése
 • Érkező panaszokat fogadja Klubtagokról, Pártoló Tagokról és Cégekről, Kedvezményt Adó Partnerekről.
 • Bejelentés alapján vizsgálja: A tag megsértette-e a Szabályzatot, és/vagy a Magatartási Kódex rendelkezéseinek valamelyikét, vagy olyan magatartást tanúsított-e, amely sérti a többi Tag, Klubtag biztonságát, vagy valószínűsíthetően a Klub hírnevét rontja-e, vagy jelentős kárt okoz-e a Klubnak.
 • A bejelentésről és vizsgálatának eredményéről tájékoztatja az Elnökséget.
 • Az Szakmai Bizottság tagjai tisztségüket társadalmi munkában látják el.