Csomagajánlatok

A Szakmai Elit Klub tagdíjak
 
 

Minden befizetés a Klub részére a Klub által időről időre meghatározott módon történik.
 
A fizetendő tagsági díj csak a klubközösséghez való tartozást fedezi, és a tagoknak nyújtott minden egyéb juttatás bónusznak tekintendő, nem pedig a tagsággal elvárt járandóságnak. Ez az érték tükröződik a tagság árában, valamint a klubtagság jelentkezési folyamatában.
 
A Klub nem rendezvényekkel foglalkozó társaság. A tervezett rendezvényeket a Klub közösségként bonyolítja le, ezeknek a rendezvényeknek semmilyen eleme nem jelenik meg a Tagdíjban.
 
A Klub által tervezett egyes rendezvények beletartoznak a Klubéletbe, de a tagsági díjon felül minden globális utazást és bizonyos városi tevékenységeket ki kell fizetni.
 
Minden tag beleegyezik abba, hogy a rá vonatkozó tagdíjat a tagsági viszonya idejére rögzítik. Éves vagy Négyéves befizetést fizető tagok nem jogosultak visszatérítésre, ha úgy döntenek, hogy az év vagy a négy év során felmondják tagságukat.
 
A tagoknak és leendő tagoknak a tagdíjat a Klub vezetősége belátása szerint kedvezményesen felajánlhatja. Bármilyen kedvezményes ár vagy különleges ajánlat az Igazgatóság javaslatára és az Elnökség döntése alapján történik. Alapja lehet a Klubban betöltött szerep, Klubért tett vagy vállalt kiemelt tevékenység.
 
A tagdíj visszamenőlegesen nem változtatható. Előfizetési intervallumon belül a kifizetett tagdíjon felül plusz tagdíjkülönbözet befizetés csak abban az esetben kérhető, amennyiben a tag részéről a Klubbal kötött megállapodás nem teljesült.
 
A tagok tudomásul veszik, hogy a Klub fenntartja a jogot ezen ajánlatok és kedvezmények bármikori megváltoztatására. A változásról a tagokat írásban elektronikus levélben és a www.szakmaielit.hu  honlapon értesíti.

Szakmai Elit Card
KLUBKÁRTYA ÉS A TAGDÍJ ÖSSZEGE
A Belépési nyilatkozat aláírásával és a tagdíj befizetésével a Klubtagok és a Pártoló Tagok is Szakmai Elit Klubkártyát kapnak, melynek neve: Szakmai Elit card
 
Szakmai Elit card:
 • Szakmai Elit card Egyéni
 • Szakmai Elit card Céges
 • Szakmai Elit card Pártoló Egyéni
 • Szakmai Elit card Pártoló Céges
 
A Klubkártyák egy (1), illetve négy (4) éves periódusra szólnak.
 
A Szakmai Elit Klubhoz csatlakozással és a tagdíj kifizetésével a Klubtag, valamint cég és alkalmazottai jogosulttá válnak a Szakmai Elit Kártya birtoklására és használatára.
 
Célunk, hogy törzsvásárlói programunkkal különböző előnyöket, kedvezményeket biztosítsunk tagjaink számára.
A rendszerhez csatlakozó elfogadóhelyeken fizetéskor általában 5 - 50 % kedvez-ményben részesülnek klubtagjaink.
Törekvésünk, hogy a kártya tulajdonosok minél nagyobb kedvezményre tegyenek szert a Szakmai Elit Kártyával.
 
A klubkártyának tartalmaznia kell:
 • a klub nevét
 • a kártyatulajdonos nevét
 • a cég üzleti nevét (céges kártyáknál)
 • a klubkártya érvényességének határidejét
 • a klubtag tagsági számát (regisztrációs szám)
SZAKMAI ELIT CARD EGYÉNI:
 • 1 éves Egyéni KÁRTYA         20.000 Ft /1 db kártya/
 • 4 éves Egyéni KÁRTYA         60.000 Ft /1 db kártya/
A klubkártya érvényességének ideje alatt a SZAKMAI ELIT CARD Egyéni kártyát csak a rajta szereplő személy használhatja.
Tartalmazza az összes tagsági előnyt PLUSZ:
 • Cégprofil oldal a Szakmai Elit honlapján
 • Felvétel a Szakmai Elit online tagsági könyvtárba.
 • Lehetőség a bizottságokban való részvételre.
 • Jogosult a havi üzleti ebédek szponzorálására.
 • Egy kedvezményes vendégjegy üzleti ebédre.
 • Kedvezmények az eseményekre, tanfolyamokra és kiadványokra.
 • Hozzáférés gálavacsoráinkhoz üzleti rendezvényeinkhez és jótékonysági adománygyűjtéseinkhez.
 
 

SZAKMAI ELIT CARD CÉGES:
 • 1 éves Céges KÁRTYA          60.000 Ft  /3 db kártya/
 • 4 éves Céges KÁRTYA          180.000 Ft /3 db kártya/
A Céges Klubkártyán a cég üzleti neve van feltüntetve és ezért a cégen belül átadható, ez azt jelenti, hogy a klubkártya érvényességének ideje alatt a cég minden alkalmazottjának megvan a joga a kedvezményes vásárlásra.
 
 

Tartalmazza az összes tagsági előnyt PLUSZ:
 • Cégprofil oldal a Szakmai Elit honlapján
 • Felvétel a Szakmai Elit online tagsági könyvtárba.
 • Lehetőség egy olyan program bemutatására, amely kiemeli vállalkozását évente legalább kétszer.
 • Három ingyenes belépő bármely rendszeres Szakmai Elit Klub üzleti eseményre.
 • Ingyenes blogbejegyzés, videóanyag elhelyezés weboldalunkon.
 • Évente három kedvezményes vendégjegy a Szakmai Elit díjátadó gálára.
 • Márkafejlesztési lehetőségek marketing erőforrásokon keresztül
 • Kedvezmények a szponzorált webináriumokon és kiállításokon és Szakmai Elit Klub találkozókon
 • Hozzáférés gálavacsoráinkhoz, üzleti rendezvényeinkhez és jótékonysági adománygyűjtéseinkhez.

A KLUB PÁRTOLÓ TAGJAI
A Klub pártoló tagságjaként önkéntesség alapján olyan nagykorú cselekvőképes magánszemélyek– állampolgárságra való tekintet nélkül – (egyéni tagok), valamint hazai és külföldi szervezetek (kollektív tagok) csatlakozhatnak, akik az előzőekben meghatározott célokkal egyetértenek, azonban tevékenyen nem tudnak részt venni a Klub életében.
 
Pártoló tag lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet és magánszemély, aki a klub munkáját anyagilag és erkölcsileg támogatja.
 
Pártoló tagság kedvezménye:
A pártoló a klubtagsági díj megfizetésével Szakmai Elit card Pártoló Egyéni vagy Céges kártyát kap és élvezheti annak kedvezményeit.
 
SZAKMAI ELIT CARD PÁRTOLÓ EGYÉNI:
 • 1 éves Pártoló Egyéni KÁRTYA                20.000 Ft /1 db kártya/
 • 4 éves Pártoló Egyéni KÁRTYA                60.000 Ft /1 db kártya/
A klubkártya érvényességének ideje alatt a SZAKMAI ELIT CARD Pártoló Egyéni kártyát csak a rajta szereplő személy használhatja.
 
SZAKMAI ELIT CARD PÁRTOLÓ CÉGES:
 • 1 éves Pártoló Céges KÁRTYA                  60.000 Ft  /3 db kártya/
 • 4 éves Pártoló Céges KÁRTYA                  180.000 Ft /3 db kártya/
A Pártoló Céges Klubkártyán a cég üzleti neve van feltüntetve és ezért a cégen belül átadható, ez azt jelenti, hogy a Klubkártya érvényességének ideje alatt a cég minden alkalmazottjának megvan a joga a kedvezményes vásárlásra.

SZAKMAI ELIT CARD (PÁRTOLÓ) JELLEMZŐI
 • Csak magánszemélyek kaphatják: Klubtagok és Pártoló Tagok
 • 1 vagy 4 éves egyéni tagdíj befizetése estén 1 db kártyát kap.
 • A klubkártya érvényességének ideje alatt a SZAKMAI ELIT CARD kártyát csak a rajta szereplő személyek, a céges kártyát a cég alkalmazottai bemutatásra használhatják.
 • A 4 éves kártya jóval kedvezőbb az egy évesnél mert, egy évig ingyen használhatják a kártyát.
 • A 4 éves egyéni kártyával regisztrált Szakmai Elit klubtagok lehetőséget kapnak a kedvezményes vásárláson túl, hogy új klubtagot csatlakoztassanak.
 • Használatával megtakarít
SZAKMAI ELIT CARD (PÁRTOLÓ) CÉGES JELLEMZŐI
 • Csak cégek (Bt.Kft.Rt.) kaphatják: Klubtagok és Pártoló Cégek
 • 1 vagy 4 éves céges tagdíj befizetése estén 3 db céges kártyát kap.
 • A céges klubkártyán a cég üzleti neve van feltüntetve és ezért a cégen belül átadható. Ez azt jelenti, hogy a klubkártya érvényességének ideje alatt a cég minden alkalmazottjának megvan a joga a kedvezményes vásárlásra a Klubkártya felmutatásával.
 • A 4 éves családi kártya jóval kedvezőbb az egy évesnél mert, egy évig ingyen használhatják a kártyát.
 • Használatával megtakarít.
 
SZAKMAI ELIT CARD HASZNÁLATÁVAL MEGTAKARÍT
A kártyaár és a fogyasztás összehasonlítása:
4 fős átlag család fogyasztás                                 200 000 Ft/hó
(élelmiszerre, vegyi árura, papírárura, fodrász, stb.)
10% Átlagkedvezmény esetén
Megtakarítás                                                           20 000 Ft/hó
Egy évben              12x 20.000 Ft                          240 000 Ft/év
Egy éves kártya ára                                                 20 000 Ft
Megtakarítás egy évben                                         220 000 Ft
Az egy éves kártya egy hónap után, a négyéves kártya három hónap után megtérülhet.

Miért éri meg a cégeknek a klubkártya?
 • A cégek költséget tudnak csökkenteni, mert vannak kötelező kiadásai. (irodabútor, nyomtatvány, tisztítószer, írószer, stb).
 • Ha a cégeknek árut kell vásárolnia, a Szakmai Elit kártyával olcsóbban tudja beszerezni azt. ezzel nagyobb árréssel tudja eladni a termékét.
 • A dolgozóknak jutalomként megveheti.
 • Mivel kedvezményes vásárlási jogot vásárolunk (kapunk a klubkártyával), ezért egyéb költségként elkönyvelhető.
SZAKMAI ELIT CARD HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI
 • Infláció követő
 • Minden nap segít a megtakarításban
 • Mostanában sokkal kevesebbet költök, mert a boltokban megkapom a kedvezményeket
 • A kártya árának három – négyszeresét takaríthatom meg
 • Az országban mikor járok mindenhol tudom használni a kártyám
 • 3 éves tagdíjért 4 éves kártyát kapok, ezért a negyedik évem ingyenes
 • Kockázatmentes vállalkozást vezethetek